Hướng Dẫn Chơi Game

Xem thêm

Bảng Xếp Hạng

# Nhân vật Resets/Relifes
1 ThienQuyen 887/0
2 MrTran 586/0
3 TrongNghia 585/0
4 Hope 386/0
5 MoiRaTu 369/0
6 TinaNguyen 357/0
7 Lamborgini 351/0
8 GeneraliVN 324/0
9 MrNghiaPK 322/0
10 SoHi 305/0