Trang Chủ > Tin tức >

Tổng kết sự kiện TPOINT tháng 10

11-10-2020

 

 

HUYẾT LONG

 

Đua top TPOINT

 

💝 Thời Gian: 14:00 11/10/2020 đến 22:00 11/10/2020
💝 Đúng 14:00 ngày 11/10 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
💝 Nhân vật có số điểm cao nhất mỗi tộc sẽ nhận giải

 

TOP 1
Giải thưởng
MỖI CHỦNG TỘC

Chym15cm

QuyKiemSau

Uber

SungNhi

Thuy1

Empress

KuKuKu

1 wing 1 – luck + 13 theo chủng tộc

 

LORENCIA

 

Đua top TPOINT

 

💝 Thời Gian: 14:00 11/10/2020 đến 22:00 11/10/2020
💝 Đúng 14:00 ngày 11/10 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
💝 3 nhân vật đạt số điểm cao nhất sẽ dành giải thưởng

 

TOP
Giải thưởng
AnRF 2 NNT LV 5 tùy chọn
SuperCup 1.000.000 Gcent
HyoKo 500.000 Gcent

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">