Trang Chủ > Tin tức >

Tổng kết sự kiện tháng 9

27-09-2020

Đua Top PHÚ QUÝ LORENCIA

 

💝 Từ 0h ngày 18/09/2020 đến 23h59 ngày 26/09/2020
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 zzDamTaczz 1 wing 3 – 2 option + luck + 13
2 CELINK 1 wing 3 – 2 option + luck
3 LoveFair 1 wing 3 – 1 option + luck

 

Đua Top PHÚ QUÝ TUẦN HUYẾT LONG

 

💝 Từ 0h ngày 18/09/2020 đến 23h59 ngày 26/09/2020
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 Donal2020 Wing 1 – luck + 15
2 AnChatW2 Wing 1 – luck + 13
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">