Trang Chủ > Tin tức >

Tổng kết sự kiện thang 9 – Season 6

30-09-2020

 

HUYẾT LONG

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Trong tháng sẽ có update thêm box quà gaion tại phúc lợi nạp thẻ, các TH nạp quá sẽ được bù box quà theo mốc mình đạt

💝 Thời Gian: 01/09/2020 – 30/09/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 TOPGUILD VŨ KHÍ GAION + LUCK + 2 OPTION TỰ CHỌN
150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
10 NGỌC LUCK
5 HỘP VŨ KHÍ RỒNG1 HỘP VŨ KHÍ GAION
3.000 PC POINT
2 Boss VŨ KHÍ GAION + 2 OPTION TỰ CHỌN
100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
5 NGỌC LUCK
2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG
1 HỘP VŨ KHÍ GAION
2000 PC POINT
3 Warriors VŨ KHÍ GAION + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN
50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG
1000 PC POINT

 

Thợ Săn Master

 

💝 Từ 0h ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 30/09/2020

💝 Master Points sẽ có 3 TOP trao cho 3 nhân vật có số điểm cao nhất BXH

💝 Max Master 300 Cấp Độ

 

TOP
Giải thưởng
1 LDGarp 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 MAXBuff 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện – 1 ngọc luck
3 QuyKiemSau 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 30/09/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 VinhVinh 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 SHINKI 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện 1 ngọc luck
3 ChuTich18 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Summer : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt Lồng Đèn Ma Quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

💝 Từ 0h ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 30/09/2020

 

TOP
Giải thưởng
1 DarkDl 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 SharkDL 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện – 1 ngọc luck
3 1DuongKe 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

 

Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái

 

💝 Từ 0h ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 30/09/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

💝 Từ 0h ngày 08/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020

 

TOP
Giải thưởng
1 DarkDl 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 SharkDL 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện – 1 ngọc luck
3 Thanh 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 01/09/2020 – 30/09/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 10: 25 14:25 18: 25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 RF1102 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 TrumRF 1 Hộp Vũ Khí Rồng + 1 box ring pen
3 XinhGaiMu 1 Hộp Vũ Khí Rồng

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 01/09 – 30/09 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
💝 Top tính khi đạt 10.000 điểm trở lên

 

TOP
Giải thưởng
1 Davias 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 3.000.000 GCENT + 1.500 PCP + 30 Đá tạo hóa
2 TBNO1 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 2.000.000 GCENT + 1.000 PCP + 10 Đá tạo hóa
3 BuaRiu 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1.000.000 GCENT + 5 Đá tạo hóa

 

LORENCIA

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/09/2020 – 30/09/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 AloneMan
 • 4 NNT LV 5 tùy chọn
 • 150 Ngọc Ước Nguyện
  100 Đá tạo Hóa
 • 5 box rồng
2 CanTat
 • 2 NNT LV 5 tùy chọn
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
  70 Đá Tạo Hóa
 • 3 box rồng
3 LIONKING
 • 1 NNT LV5 tùy chọn
  50 Đá Tạo Hóa
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 1 box rồng

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 18/09/2020 đến 23h59 ngày 30/09/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 MaSatMU 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 MGonHit 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 OngGiao 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa


💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 18/09/2020 – 30/08/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 18:25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 SoryBaby 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 zzDamTaczz 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 ThePrince 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">