Trang Chủ > Tin tức >

Tổng kết sự kiện Phú Quý tháng 10

10-10-2020

 

 

HUYẾT LONG

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/10/2020 đến 23h59 ngày 10/10/2020
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 GapLaXuc 1 Pen  2 option + 9 tùy chọn
2 Ring 2 option + 9 tùy chọn
2 Xuyenpro 1 Pen  2 option + 5 tùy chọn
3 Donal2020 1 Ring  2 option + 5 tùy chọn

 

LORENCIA 

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/10/2020 đến 23h59 ngày 10/10/2020
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 DungLe 4 vật phẩm nâng cấp lên 15
2 LoveFair 2 vật phẩm nâng cấp lên 15
3 RfNgu 1 vật phẩm nâng cấp lên 15
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">