Trang Chủ > Tin tức >

Tổng kết sự kiện đua top tháng 10 – Season 6

31-10-2020

 

 

 

HUYẾT LONG

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/10/2020 – 31/10/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 DuaTopG 1 Pen  2 option + 9 tùy chọn
2 Ring 2 option + 9 tùy chọn
150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
50 ĐÁ TẠO HÓA
10 NGỌC LUCK
3.000 PC POINT
2 TOPGUILD 1 Pen 2 option + 5 tùy chọn
100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
30 ĐÁ TẠO HÓA
5 NGỌC LUCK
2000 PC POINT
3 HongHung 1 Ring 2 option + 5 tùy chọn
10 ĐÁ TẠO HÓA
50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
1000 PC POINT

 

 

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 01/10/2020 đến 23h59 ngày 31/10/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 VinhVinh 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 SHINKI 1 box ring pen – 20 ngọc ước nguyện
3 Luxyry 1 box ring pen – 20 ngọc tâm linh

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Summer : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt Lồng Đèn Ma Quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

💝 Từ 0h ngày 01/10/2020 đến 23h59 ngày 31/10/2020

 

TOP
Giải thưởng
1 1DuongKe 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 Caraven 1 box ring pen – 20 ngọc ước nguyện
3 1Tay4Em 1 box ring pen – 20 ngọc tâm linh

 

Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái

 

💝 Từ 0h ngày 01/10/2020 đến 23h59 ngày 31/09/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 SharkDL 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 1DuongKe 1 box ring pen – 20 ngọc ước nguyện – 1 ngọc luck
3 Thanh 1 box ring pen – 20 ngọc tâm linh

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 01/10/2020 – 31/10/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10: 25 14:25 18: 25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 TrumRF 1 Lông vũ + 1 hộp quà Rồng
2 Empress 1 Hộp Vũ Khí Rồng + 1 box ring pen
3 Harold 1 Hộp Vũ Khí Rồng

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 01/10 – 31/10 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
💝 Top tính khi đạt 10.000 điểm trở lên

 

TOP
Giải thưởng
1 Davias 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 3.000.000 GCENT + 1.500 PCP + 30 Đá tạo hóa
2  TiTan 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 2.000.000 GCENT + 1.000 PCP + 10 Đá tạo hóa
3 TBNO1 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1.000.000 GCENT + 5 Đá tạo hóa

 

LORENCIA

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/10/2020 – 31/10/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 AloneMan
 • 4 NNT LV 5 tùy chọn
 • 1 Siêu wing 15 ngày
 • 150 Ngọc Ước Nguyện
  100 Đá tạo Hóa
 • 5 box rồng
2 LIONKING
 • 2 NNT LV 5 tùy chọn
 • 1 Siêu wing 10 ngày
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
  70 Đá Tạo Hóa
 • 3 box rồng
3 CanTat
 • 1 NNT LV5 tùy chọn
 • 1 Siêu wing 5 ngày
  50 Đá Tạo Hóa
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 1 box rồng

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 01/10/2020 đến 23h59 ngày 31/10/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 MaSatMU 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 MGonHit 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 PokerSlot 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa


💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 01/10/2020 – 31/10/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 18:25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 Shind 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 SoryBaby 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 blackgirl 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">