Trang Chủ > Cơ Bản >

Thông báo về tính năng phụ trội của vật phẩm socket

15-12-2020

 

PHỤ TRỘI SOCKET

 

Tính năng phụ trội: Được hiểu là khi bạn khảm đủ số lượng và loại ngọc nguyên tố theo yêu cầu thì vật phẩm của bạn sẽ có tỉ lệ được kích hoạt thêm 1 dòng phụ trội cho vật phẩm đó. Do hiện tại ở Việt Nam chỉ 1 hoặc 2 bên có thể sử dụng tính năng này, nên nhiều ý kiến trái chiều tạo nên sự tranh luận. MU thường có 2 xu hướng Nonrs và Rs vì vậy ở mỗi MU, các tính năng này sẽ có những tính năng và các sử dụng khác nhau. Hôm nay BQT sẽ thông tin đến các bạn tính năng này tại MU Hà Nội Xưa. Chắc chắn với những điều khác biệt, nó tạo nên sự độc đáo và những điều thú vị khi trải nghiệm MU Hà Nội Xưa

 

1. Tính năng nguyên tố

 

Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

 

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

 

Ở cấp độ item, các thông số trên sẽ là chỉ số gia tăng trực tiếp vào nhân vật. Ví dụ Mũ có phụ trội tăng HP + 29: HP của nhân vật sẽ là: Máu thực + 29HP

 

2. Cường hóa trang bị phụ trội tối đa

 

Tính năng được phát triển theo lịch trình, sự phát triển và gameplay của MU Hà Nội Xưa. Mọi vấn đề so sánh tại các MU khác không thuộc HNX là sai với tính năng của HNX

 

TÍNH NĂNG ĐIỀU KIỆN PHỤ TRỘI TỐI ĐA
Tăng sức sát thương +11 Sử dụng 2 vũ khí có cùng dòng phụ trội
Riêng vũ khí 2 tay chỉ cần 1
Khuôn khảm tất cả Level 5
Vật phẩm đạt + 15
Tăng sức sát thương +11%
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 Sử dụng 2 vũ khí có cùng dòng phụ trội
Riêng vũ khí 2 tay chỉ cần 1
Khuôn khảm tất cả Level 5
Vật phẩm đạt + 15
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11%
Tăng tấn công / ma lực +5 Sử dụng 2 vũ khí có cùng dòng phụ trội
Riêng vũ khí 2 tay chỉ cần 1
Khuôn khảm tất cả Level 5
Vật phẩm đạt + 15
Tăng tấn công / ma lực +5%
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 Sử dụng 2 vũ khí có cùng dòng phụ trội
Riêng vũ khí 2 tay chỉ cần 1
Khuôn khảm tất cả Level 5
Vật phẩm đạt + 15
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11%
Tăng sức chống đỡ +24 Sử dụng 1 set item có cùng dòng phụ trội
Khuôn khảm tất cả Level 5
Tất cả vật phẩm + 15
Tăng sức chống đỡ +24%
Tăng HP +29 Sử dụng 1 set item có cùng dòng phụ trội
Khuôn khảm tất cả Level 5
Tất cả vật phẩm + 15
Tăng HP +29%

 

⛔️  Tất cả chỉ số được tính như sau: Chỉ số thực nhân vật + chỉ số phụ trội tối đa

⛔️  Chỉ số phụ trội tối đa chỉ kích hoạt khi đạt đủ đều kiện yêu cầu

⛔️  Chỉ số phụ trội tối đa là chỉ số tổng hỗ trợ nhân vật khi đạt điều kiện, không phải chỉ số cho từng vật phẩm

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">