Trang Chủ > Thông Báo Season 6.3 >

Thông báo bảo trì máy chủ: 10:00 đến 10:20 29/1

29-01-2021

 

Thông báo bảo trì máy chủ định kì nâng cấp hệ thông. Trong thời gian bảo trì BQT sẽ tiến hành nâng cấp 1 số vấn đề sau: 

 

⚜️ Thời gian:

 

🎯 10:00 đến 10:20 ngày 29/1

 

⚜️ Nội dung:

 

🎯 Fix lỗi phản đòn sum <áp dụng toàn cụm SS6>: Cố định thông số phản đòn: Max 20k Point sẽ đạt 7% phản đòn trong thời gian buff 5 phút. Dưới 20k sẽ thấp hơn 7%
🎯  Hoàn thiện mở skill lửa địa ngục <DL>: sẽ có 1 số thay đổi liên tục để tránh các vấn đề lag dis
🎯 Mở lại bãi quái Barrack sv Huyết Long

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">