Trang Chủ > Tin tức >

Thông báo bảo trì 26/09 16:15

26-09-2020

 

Thông báo bảo trì máy chủ định kì nâng cấp hệ thông. Trong thời gian bảo trì BQT sẽ tiến hành nâng cấp 1 số vấn đề sau: 

 

⚜️ Thời gian:

 

🎯 16:15 đến 16:45 ngày 26/9

 

⚜️ Nội dung:

 

LORENCIA:

 

🎯 Fix lỗi đồ 380 RF không thể gia cường
🎯  Hủy gia cường toàn bộ vật phẩm từ Atlans
🎯 Tăng x2 thời gian sự kiện binh đoàn người tuyết – santa
🎯 Tăng x2 drop Đá nguyên thủy tại kanturu 4
🎯 Mở đập đá tạo hóa cho đồ Exl 14 15 lên +8 + 9

 

HUYẾT LONG:

 

🎯  Mở sự kiện binh đoàn santa 21:30 hằng ngày – Map Davias 2 – Quà: Zen – Đá Nguyên Thủy
🎯  Mở đập đá tạo hóa cho đồ 14 15 lên +8 + 9

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">