Trang Chủ > Tin tức >

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 4 – 4th Quest MU Online

06-02-2021

Hệ thống nhiệm vụ trong MU Online được chia ra làm 2 loại: Hệ thống nhiệm vụ chính (chuyển cấp nhân vật) và hệ thống nhiệm vụ phụ (lấy ngọc, zen, vật phẩm).

Xem cách làm nhiệm vụ 1, 2, 3 tại đây: Cách làm nhiệm vụ 1, 2, 3 MU Online

Dưới đây là bài hướng dẫn cách làm nhiệm vụ 4 MU Online nằm trong hệ thống nhiệm vụ chính.

 

Nhiệm vụ 4 MU Online

 

Áp dụng cho tất cả các chủng tộc

 

Chủng tộc DK DW ELF MG DL RF SUM GL RW SL GC
Điều kiện Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800 Level 800
Thăng cấp Kỵ Sĩ Rồng Pháp Sư Linh Hồn Thần Nữ Thần Kiếm Thần Vương Thần Quyền Sư Triệu Thần Sư Kỵ Sĩ Ánh Sáng Ẩn Sĩ Tối Cao Sát Nhân Vương Hỏa Sư Tối Thượng

Cách làm nhiệm vụ 4 MU Online

 

🎯Nhận nhiệm vụ: NPC Cent ở Lorencia (131.146)

🎯 Tóm tắt: Chấp nhận các thử thách của Cent và vào khu vực làm nhiệm vụ. Đánh bại Cent (lần 1). Tiêu diệt 10 quái vật Deep Dungeon trong 5 phút. Đánh bại Cent (lần 2). Xong!

🎯 Cho phép PT để làm nhiệm vụ

 

Chi tiết:

 

Khi đạt mốc 800 level. Gặp NPC Cent ở Lorencia (131.146)

 

Gặp Cent để nhận nhiệm vụ 4 Mu Online

Chấp nhận thử thách, tự động di chuyển đến khu vực làm nhiệm vụ. Tại đây bạn sẽ phải đánh bại Cent (lần 1)

 

Đánh bại Cent lần 1 để chứng tỏ sức mạnh

 

Sau khi vượt qua thử thách. Cent sẽ giới thiệu sơ qua về Deep Dungeon (Map mới yêu cầu level 770+)

Tiếp tục tiêu diệt 10 quái vật Deep Dungeon trong vòng 5 phút. Nếu thất bại có thể làm lại

 

 

 

Thử thách cuối cùng là đánh bại Cent một lần nữa để chứng minh sức mạnh của mình.

Hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng bạn thăng cấp thành công!

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ 4


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật có thể mang các trang bị level 800, wing 4th …

Nhấn “Ctrl + A” để mở bảng Master mới.

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">