Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết chuỗi sự kiện tháng 8 – Huyết Long

04-08-2020

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 08/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 TOPGUILD VŨ KHÍ RỒNG + LUCK + 2 OPTION TỰ CHỌN + 13 < tùy chọn VKR hoặc chùy KING >
150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
10 NGỌC LUCK
5 HỘP VŨ KHÍ RỒNG
3.000 PC POINT
2 Home VŨ KHÍ RỒNG + 2 OPTION TỰ CHỌN + 11 < tùy chọn VKR hoặc chùy KING >
100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
5 NGỌC LUCK
2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG
2000 PC POINT
3 Warriors VŨ KHÍ RỒNG + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN < tùy chọn VKR hoặc chùy KING >
50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG
1000 PC POINT

 

Thợ Săn Master

 

💝 Từ 0h ngày 08/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020

💝 Master Points sẽ có 3 TOP trao cho 3 nhân vật có số điểm cao nhất BXH

💝 Max Master 300 Cấp Độ

 

TOP
Giải thưởng
1 QuyKiemSau 1 Ring + 6 1 option tự chọn + 1 ngọc luck
2 MAXBuff 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện
3 LDGarp 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 08/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 SHINKI 1 Ring + 6 1 option tự chọn + 1 ngọc luck
2 Muster 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện
3 VnSoy 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Summer : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt Lồng Đèn Ma Quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

💝 Từ 0h ngày 08/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020

 

TOP
Giải thưởng
1 SharkDL 1 Ring + 6 1 option tự chọn + 1 ngọc luck
2 DarkDl 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện
3 CaoPho 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái

 

💝 Từ 0h ngày 08/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

💝 Từ 0h ngày 08/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020

 

TOP
Giải thưởng
1 SharkDL 1 Ring + 6 1 option tự chọn + 1 ngọc luck
2 CaoPho 1 box ring pen – 10 ngọc ước nguyện
3 DarkDl 1 box ring pen – 10 ngọc tâm linh

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 08/08/2020 – 31/08/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 10: 25 14:25 18: 25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 SharkRF 1 Hộp Vũ Khí Rồng + 1 pen + 6 1 option tự chọn
2 ShinZao 1 Hộp Vũ Khí Rồng + 1 box ring pen
3 RF1102 1 Hộp Vũ Khí Rồng

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 08/08 – 31/08 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
💝 Top tính khi đạt 10.000 điểm trở lên

 

TOP
Giải thưởng
1 TBNO1 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 3.000.000 GCENT + 1.500 PCP + 30 Đá tạo hóa
2 DamMe 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 2.000.000 GCENT + 1.000 PCP + 10 Đá tạo hóa
3 1Kyniem 1 HỘP QUÀ RING PEN + 1.000.000 GCENT + 5 Đá tạo hóa

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">