Trang Chủ > Tin tức >

Chuỗi sự kiện tháng 1 – Season 6

02-01-2021

 

 

HUYẾT LONG

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

 

TOP
Giải thưởng
1 Set socket 1 – Luck – 5 socket – chưa khảm

150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
50 ĐÁ TẠO HÓA
10 NGỌC LUCK
3.000 PC POINT

2 Set socket 1 – Luck – 4 socket – chưa khảm
100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
30 ĐÁ TẠO HÓA
5 NGỌC LUCK
2000 PC POINT
3 Set socket 1 – 4 socket – chưa khảm
10 ĐÁ TẠO HÓA
50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
1000 PC POINT

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/01/2021 đến 23h59 ngày 17/01/2021
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 Wing 3 – Luck – 2 option tự chọn
2 Wing 3 – Luck – 1 option tự chọn
3 Wing 3 – Luck

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/01/2021 đến 23h59 ngày 31/01/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Summer : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt Lồng Đèn Ma Quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất
💝 Từ 0h ngày 05/01/2021 đến 23h59 ngày 31/01/2021

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 14:25 18:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 05/01 – 31/01 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
💝 Top tính khi đạt 10.000 điểm trở lên

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Lông vũ + 1 LH Condor + 3.000.000 GCENT + 1.500 PCP + 30 Đá tạo hóa
2 1 Lông vũ Condor + 2.000.000 GCENT + 1.000 PCP + 10 Đá tạo hóa
3 2 HỘP VŨ KHÍ GAION + 1.000.000 GCENT + 5 Đá tạo hóa

Đua top TPOINT

 

💝 Thời Gian: 14:00 17/01/2021 đến 22:00 17/01/2021
💝 Đúng 14:00 ngày 17/12 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
💝 3 nhân vật có số điểm TPOINT cao nhất sẽ nhận quà

 

TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 Vũ khí socket 1 – Luck – 2 option – 5 socket chưa khảm
TOP 2 1.000.000 Gcent
TOP 3 500.000 Gcent

LORENCIA

 

Thay đổi phúc lợi khuyến mãi server Lorencia 

 

💝  Từ 1/11, server Lorencia khi nạp cố định 5M sẽ nhận khuyến mãi thêm như ảnh dưới

💝  Với các trường hợp nạp theo hệ số 5M sẽ được bù quà đầy đủ < trừ PCP – GP >

💝  Phúc lợi khuyến mãi với mốc 5m sẽ cố định vĩnh viễn

 

 

 

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1
 • Wing 3 Luck – 2 option tự chọn
 • 1 Siêu wing 30 ngày
 • 150 Ngọc Ước Nguyện
  100 Đá tạo Hóa
 • 5 box rồng
2
 • Wing 3 – 2 option tự chọn
 • 1 Siêu wing 20 ngày
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
  70 Đá Tạo Hóa
 • 3 box rồng
3
 • Wing 3 Luck – 1 option tự chọn
 • 1 Siêu wing 10 ngày
  50 Đá Tạo Hóa
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 1 box rồng

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/01/2021 đến 23h59 ngày 17/01/2021
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 Wing 3 Luck – 3 option tự chọn < hàng độc >
2 Wing 3 Luck – 2 option tự chọn
3 Wing 3 Luck – 1 option tự chọn

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/01/2021 đến 23h59 ngày 31/01/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa


💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 14:25 18:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

Đua top TPOINT

 

💝 Thời Gian: 14:00 17/01/2021 đến 22:00 17/01/2021
💝 Đúng 14:00 ngày 17/12 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
💝 3 nhân vật đạt số điểm cao nhất sẽ dành giải thưởng

 

TOP
Giải thưởng
1 2 NNT LV 5 tùy chọn
1 1.000.000 Gcent
1 500.000 Gcent

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">