Trang Chủ > Tin tức >

Chuỗi sự kiện Thiên Hỏa – Season 16.3

26-02-2021

 

 

 


ĐUA TOP THẦN TỐC 62H


 

🎯 Thời gian: 10:00 07/03 – 24:00 09/03

🎯 Nội dung: Hãy là thành viên đạt cao nhất BXH, 3 thành viên có LV cao nhất sẽ nhận giải thưởng

 

TOP
Giải thưởng
1 10.000 Wcoin
2 5.000 Wcoin
3 2.000 Wcoin

 


ĐUA TOP CHỦNG TỘC


 

🎯 Thời gian: 10:00 07/03 – 23:59 31/03

🎯 Nội dung: Hãy là nhân vật đầu tiên mỗi chủng tộc có lervel cao nhất tháng. Tính theo BXH nhân vật

 

TOP
Giải thưởng
1 20.000 Wcoin

 

 


ĐUA TOP GUILD


 

🎯 Thời gian: 14:00 07/03 – 23:59 31/3

🎯  Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
🎯  Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày – Đây là GUILD POINT < không phải Golbin Point XSHOP >
🎯  Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
🎯  Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
🎯  Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 300 Hộp Bạc + 500 Ngọc Ước Nguyện + 500 Ngọc Tâm Linh
2 150 Hộp Bạc + 250 Ngọc Ước Nguyện + 250 Ngọc Tâm Linh
3 100 Hộp Bạc + 150 Ngọc Ước Nguyện + 150 Ngọc Tâm Linh

 


NÂNG CẤP WING 3 15


 

🎯 Thời gian: 10:00 07/03 – 23:59 31/03

🎯  Hãy là thành viên đầu tiên sỡ hữu và nâng cấp wing 3 lên 15

🎯 Wing 3 là wing vĩnh viễn

 

TOP
Giải thưởng
1 30.000 Wcoin

 

 


CHUỖI MINI EVENT THIÊN HỎA


 

🎯 Thời gian: 10:00 07/03 – 23:59 31/03

🎯  Hãy là thành viên đầu tiên thực hiện thành công nhanh nhất các nhiệm vụ sau đây

🎯  Sau khi thực hiện vui lòng gửi hình ảnh và tên nhân vật về fanpage để nhận giải

 

Nhiệm vụ
Giải thưởng
Hoàn thành nhiệm vụ 3 5.000 Wcoin
Quay thành công wing 2 5.000 Wcoin
Quay thành công wing 3 5.000 Wcoin
Nâng cấp 1 item lên 15 5.000 Wcoin
Bang hội tối đa thành viên < không tính các nhân vật clone > 5.000 Wcoin

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">