Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết sự kiện tháng 8 – Cuồng Phong

31-08-2020

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 GIET 1 wing 2 + 13 luck 1 option tùy chọn
30 hộp quà đỏ
200 ngọc ước nguyện
200 ngọc tâm linh
2 1 wing 2 + 13 luck

10 hộp quà đỏ
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh

3 1 wing 2 + 13
1 ring +6 2 option tự chọn70 ngọc ước nguyện
70 ngọc tâm linh

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 xXxThanhXx 1 hộp quà Rồng
3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh
2 666655 2 Box ring pen
20 ngọc ước nguyện
20 ngọc tâm linh
3 Namk68 1 box ring pen
10 ngọc ước nguyện
10 ngọc tâm linh


💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/08/2020 – 31/08/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 18:25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 DeRossi 1 hộp quà Rồng

3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh

2 zMOONz 2 box ring pen

20 ngọc ước nguyện
20 ngọc tâm linh

3 MoiDoiTen 1 box ring pen

10 ngọc ước nguyện
10 ngọc tâm linh

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 05/08 – 31/08 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất – điểm tối thiểu nhận giải là 10.000 điểm

 

TOP
Giải thưởng
1 GIET 2 Lông vũ
1 hộp quà rồng
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh
10 box ring pen
3.000.000 Gcent
2 HERO 1 Lông vũ
1 hộp quà rồng
50 ngọc ước nguyện
50 ngọc tâm linh
5 box ring pen
2.000.000 Gcent
3 3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh
1.000.000 Gcent

 

Anh Hùng Golden Dragon Baby

 

💝 Thời Gian : 0h00 05/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Địa điểm: Lostower 0 – sub 20 lúc 21:10 hằng ngày
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 zMOONz 1 hộp quà RỒNG

3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh

2 Ivanovic 2 box ring pen

20 ngọc ước nguyện
20 ngọc tâm linh

3 achiles1 1 box ring pen

10 ngọc ước nguyện
10 ngọc tâm linh

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">