Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết sự kiện đua top tháng 3 – Season 6

27-03-2020


ATLANS

SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>

– Đúng 18:00 ngày 21/03/2020 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
– Điều Kiện: Muốn tham gia phải đạt Max Reset ngày hôm đó, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU HNX viết ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước

THỜI GIAN : 18:00 21/03/2020 – 21/03/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
Top 1 Chủng Tộc
BuaRiu – DW
VirusX – DK
zXzDLzXz – DL
Haku- MG
KhaVy – ELF
BachNgu – SUM
ACE8 – RF
SET CẤP 7 + 1 OPTION TỰ CHỌN

SỰ KIỆN III << VUA NẠP MU HÀ NỘI XƯA >>

 • Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent
 • Lưu ý : Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top

THỜI GIAN : 06/03/2020 – 21/03/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 – KentChuc WING 3 – 1 OPTION TỰ CHỌN – 1 RING TÙY CHỌN 2 OPTION
2 – HongHung VŨ KHÍ 380 – LUCK – 2 OPTION TÙY CHỌN – 1 RING TÙY CHỌN + 7 1 OPTION
3 – MrLieu VŨ KHÍ 380 – 1 OPTION TÙY CHỌN – LUCK – 1 RING TÙY CHỌN + 7 1 OPTION
LORENCIA

SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP

 • Thời Gian : 06/3/2020 – 21/3/2020 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent
TOP Giải Thưởng Items
1 – blackman
 • 1 Vũ khí SOCKET CẤP 2 – LUCK 2 OPTION – 5 SOCKET CHƯA KHẢM < chùy bạch kim, nỏ quỷ….>
2 – zzDamTaczz
 • 1 Vũ khí SOCKET CẤP 2 – LUCK 1 OPTION – 5 SOCKET CHƯA KHẢM < chùy bạch kim, nỏ quỷ….>
3
 • 1 Vũ khí SOCKET CẤP 2 – 1 OPTION – 3 SOCKET CHƯA KHẢM < chùy bạch kim, nỏ quỷ….>
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">