Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết sự kiện đua top Tháng 3 – Season 6

31-03-2020

ATLANS
SỰ KIỆN  : << VINH DANH BANG HỘI >>

– Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội- Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày- Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top- Phần thưởng sẽ trao cho chủ GuildTHỜI GIAN : 01/03/2020 – 31/03/2019 23:59

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 NewWorld
2 FRIEND
3 AloneHL

 

SỰ KIỆN  : << THỢ SĂN BOSS >>

– Trong thời gian đua top tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
– Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
– 3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 SharkRF
2 Umbala
3 BaLao


SỰ KIỆN  : <<TỬ CHIẾN BLOOD MASTER >>

– Blood Master tại server 20 khung giờ 18:25 20:25 22:25

– Điểm Tử Chiến Blood sẽ được cập nhật vào BXH

– Tử Chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood Master đó

– 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 06/03/2020 – 31/03/2019 23:59

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 ThietThu
2 AnTuHinh
3 tuandw

 

 


SỰ KIỆN VII : << HỢP LỰC GUILD >>

– Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực GUILD sẽ mở ra[/COLOR]
– Sau khi hợp lực điểm GUILD sẽ được tích lên BXH Hợp Lực[/COLOR]
– Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10[/COLOR]
– Số Point sau khi hợp lực sẽ bằng với số Point Reset trước đó[/COLOR]
– Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất[/COLOR]
– Các Guild phải có số điểm trên 15.000 để có thể nhận giải[/COLOR]
– Điều Kiện Đủ Nhận Giải : Lớn Hơn 10.000 HLG

PHẦN THƯỜNG SẼ TRAO CHO CHỦ GUILD

THỜI GIAN : 00:00 06/03/2020 – 31/03/2019 23:59

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 TemHLG
2 INFYNITY
3 Covid19

 

SỰ KIỆN VIII : << THỢ SĂN THỎ NGỌC>>

– Thỏ Ngọc : 21:10 hằng ngày xuất hiện tại Server 20

– Tiêu diệt 1 thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

– Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có số điểm cao nhất tại Event lúc đó

THỜI GIAN : 06/03/2020 – 31/03/2020 23:59

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 Zalo
2 cangcua
3 LOTKHE

 

SỰ KIỆN IX: << THỢ SĂN LỒNG ĐÈN MA QUÁI >>

– Summer : 20:00 hằng ngày xuất hiện tại Server 20

– Tiêu diệt 1 lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

– Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có số điểm cao nhất tại Event lúc đó

THỜI GIAN : 06/03/2020 – 31/03/2020 23:59

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 Zalo
2 cangcua
3 LOTKHE

 

LORENCIA

 

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI

 

 • Thời Gian : 01/3/2020 – 31/3/2020 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild – điểm Guild nhận giải tối thiểu 2000 điểm

 

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 CanTat
2 PKALL
3 EmGobin

 

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS

 

 • Thời Gian : 0:00 06/3/2020 – 31/03/2020 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng
TOP
Nhân vật đạt giải
1 DenMark
2 Maserati
3 blackman

 

 

SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG

 

 • Thời gian : 0:00 06/3/2020 đến 23:59 31/3/2020
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiều
TOP
Nhân vật đạt giải
1 EfSjeuCap
2 DKBomBom
3 123VuiVe

<<TỬ CHIẾN BLOOD MASTER >>

– Blood Master tại server 20 khung giờ 18:25 20:25 22:25

– Điểm Tử Chiến Blood sẽ được cập nhật vào BXH

– Tử Chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood Master đó

– 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 06/03/2020 – 31/03/2019 23:59

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 LuongTu89
2 SimSonPK
3 RF1da

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">