Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết sự kiện đua top OPEN – Thiên Mệnh 14:00 24/4

25-04-2021

 

MÁY CHỦ MỚI THIÊN MỆNH

TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SEASON 2.0 CLASSIC SỐ 1 VIỆT NAM

.:: OPEN BETA : 24/04/2021 – 14:00 ::.

 👑 Đua Top Reset OPEN 

⚜️ Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật alpha test khi bước vào OPEN
⚜️ Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN
⚜️ Thời Gian : 14:00 24/04/2021 – 23:59 24/04/2021
⚜️ 3 Thành viên đạt MAX RESET và lên 400 level sớm nhất sẽ nhận thưởng <TH chưa có ai đạt 400LV sẽ tính theo LV cao nhất tại thời điểm kết top>
⚜️ Ngày OPEN sẽ GHRS là: 10 lần
⚜️ OPEN có thể sử dụng bùa và wc, gcent

 

TOP GIẢI THƯỞNG
1 – Beelzebub Wing 1 + Luck + Option 16
500.000 Gcent
2 – Koolz Wing 1 + Option 8
200.000 gcent
3 – King 100.000 Gcent

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">