Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng Kết Đua Top 2 Cụm Máy Chủ Atlans – Lorencia

27-03-2020
ATLANS

SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>

– Đúng 18:00 ngày 16/02/2020 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )

– Điều Kiện: Muốn tham gia phải đạt Max Reset ngày hôm đó, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU HNX viết ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước

– Làm thể nào để có được Tpoint.Đầu tiên nhân vật phải đạt max Rset ngày và số Level yêu cầu sau đó ra web chọn phần TPoint.Sau khi thực hiện tính năng Tpoint nhân vật sẽ quay lại Level 10 và cho số Point lại bằng với số reset lần cuối trước đó
– Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top

THỜI GIAN : 18:00 16/02/2020 – 16/02/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
Elf = LotusPink
Dw = 1992
Dk = z1992z
DL = NightKing
Mg = MrKien86
Sum = BopNoCa
Rf = xZealotx
SET CẤP 6 + LUCK + 7 + 1 OPTION TỰ CHỌN

SỰ KIỆN II : << VINH DANH BANG HỘI >>

– Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội

– Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày

– Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top

– Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

THỜI GIAN : 01/02/2020 – 29/02/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
NewWorld VŨ KHÍ 380 – LUCK – 2 OPTION+ 300 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 300 NGỌC TÂM LINH + 5 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 5.000 PC POINT
FRIEND VŨ KHÍ 380 – LUCK – 1 OPTION + 150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 150 NGỌC TÂM LINH + 3 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 3000 PC POINT
MuHaNoi VŨ KHÍ 380 + 1 OPTION TỰ CHỌN + 70 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 70 NGỌC TÂM LINH + 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1000 PC POINT

SỰ KIỆN III << VUA NẠP MU HÀ NỘI XƯA >>

– Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất

– Lưu ý : Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top

THỜI GIAN : 06/02/2020 – 16/02/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
KentChuc SET 380 LUCK – 1 OPTION TÙY CHỌN
50 Đá Tạo Hóa
Pink VŨ KHÍ 380 – 2 OPTION TÙY CHỌN
20 Đá Tạo Hóa
s2jenis2 VŨ KHÍ 380 – 1 OPTION TÙY CHỌN – LUCK

SỰ KIỆN IV : << THỢ SĂN BOSS >>

– Trong thời gian đua top tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
– Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
– 3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 06/02/2019 – 29/02/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
OngNoiOi 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
zTCKz 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
BUFFdieu 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS


SỰ KIỆN VI : <<TỬ CHIẾN BLOOD MASTER >>

– Blood Master tại server 20 khung giờ 18:25 20:25 22:25

– Điểm Tử Chiến Blood sẽ được cập nhật vào BXH

– Tử Chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood Master đó

– 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 06/02/2020 – 29/02/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
VIETDUCTN 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
TheKingRF 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
AnTuHinh 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS


SỰ KIỆN VII : << HỢP LỰC GUILD >>

– Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực GUILD sẽ mở ra
– Sau khi hợp lực điểm GUILD sẽ được tích lên BXH Hợp Lực
– Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
– Số Point sau khi hợp lực sẽ bằng với số Point Reset trước đó
– Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
– Các Guild phải có số điểm trên 15.000 để có thể nhận giải
– Điều Kiện Đủ Nhận Giải : Lớn Hơn 10.000 HLG

PHẦN THƯỜNG SẼ TRAO CHO CHỦ GUILD

THỜI GIAN : 10:00 06/02/2020 – 29/02/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
DuaHLG 4 HỘP TRANG SỨC + 3 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 50 Ngọc Ước Nguyện + 20 Đá Tạo Hóa + 3.000.000 GCENT + 5000 PCP
TaoLaSo2 2 HỘP TRANG SỨC + 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 30 Ngọc Ước Nguyện + 10 Đá Tạo Hóa + 2.000.000 GCENT + 2000 PCP
89Club 2 HỘP TRANG SỨC + 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 20 Ngọc Ước Nguyện + 10 Đá Tạo Hóa + 1.000.000 GCENT + 1000 PCP

SỰ KIỆN VIII : << THỢ SĂN THỎ NGỌC>>

– Thỏ Ngọc : 21:10 hằng ngày xuất hiện tại Server 20

– Tiêu diệt 1 thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

– Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có số điểm cao nhất tại Event lúc đó

THỜI GIAN : 06/02/2020 – 29/02/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
Zalo 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
Makarov 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
LOTKHE 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS

SỰ KIỆN IX: << THỢ SĂN LỒNG ĐÈN MA QUÁI >>

– Summer : 20:00 hằng ngày xuất hiện tại Server 20

– Tiêu diệt 1 lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

– Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có số điểm cao nhất tại Event lúc đó

THỜI GIAN : 06/02/2020 – 29/02/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
Zalo 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
Makarov 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
LOTKHE 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS

LORENCIA

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI

 • Thời Gian : 06/2/2020 – 29/2/2020 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild – điểm Guild nhận giải tối thiểu 2000 điểm
Top bang hội Phần Thưởng
ChoiSao 5 NNT LV5 tự chọn
10 hộp quà rồng
50 DTH
20 DHM
200 ngọc ước nguyện
PKALL 3 NNT LV5 tự chọn
5 hộp quà rồng
30 DTH
10 DHM
100 ngọc ước nguyện
DepLoan 2 NNT LV5 tự chọn
3 hộp quà rồng
10 DTH
10 DHM
50 ngọc ước nguyện

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS

 • Thời Gian : 0:00 06/2/2020 – 29/02/2020 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng
TOP Giải Thưởng Items
DenMark 2 Lông vũ Condor
3 hộp quà rồng
30 ngọc ước nguyện
3 DHM
blackman 1 Lông vũ Condor
2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc ước nguyện
1 DHM
Boni 2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
10 ngọc ước nguyện

SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG

 • Thời gian : 0:00 06/2/2020 đến 23:59 29/2/2020
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiều
Danh Vọng Giải Thưởng Items
ThimHai 4 ngọc NGUYÊN TỐ
Recycle 2 ngọc NGUYÊN TỐ
zzzHatGaozzz 1 ngọc NGUYÊN TỐ

SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP

 • Thời Gian : 06/2/2020 – 16/2/2020 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent
TOP Giải Thưởng Items
1m69
 • Wing 3 – Luck – 2 option tùy chọn
Kuby
 • Wing 3 – Luck – 1 option tùy chọn
Harvey
 • Wing 3 – 1 option tùy chọn

<<TỬ CHIẾN BLOOD MASTER >>

– Blood Master tại server 20 khung giờ 18:25 20:25 22:25

– Điểm Tử Chiến Blood sẽ được cập nhật vào BXH

– Tử Chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood Master đó

– 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 06/02/2020 – 29/02/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
lCauHail 1 LINH HỒN CONDOR + 1 LÔNG VŨ CONDOR + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
ManhTien 1 LÔNG VŨ CONDOR + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
Kuby 1 LÔNG VŨ CONDOR + 10 BLESS
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">