Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết chuỗi sự kiện tháng 6 – Lorencia

01-07-2021

 

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/06/2021 – 30/06/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 NoRiahnx Set socket 1 – Luck – 5 socket chưa khảm
Siêu wing 15 ngày
150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
50 ĐÁ TẠO HÓA
2 Set socket 1 – Luck – 4 socket chưa khảm
Siêu wing 10 ngày
100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
30 ĐÁ TẠO HÓA
3 Set socket 1 – Luck – 3 socket chưa khảm
Siêu wing 5 ngày
10 ĐÁ TẠO HÓA
50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Thời Gian: 08/06/2021 – 30/06/2021 23:59
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 irons 1 vũ khí socket 1 – Luck – 2 option – 5 dòng chưa khảm
20 Đá tạo hóa
2 ZzThanMazZ 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 IThienSuI 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 08/06/2021 – 30/06/2021 23:59

💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 14:25 18:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 IThienSuI 1 vũ khí socket 1 – Luck – 2 option – 5 dòng chưa khảm
20 Đá tạo hóa
2 Casper 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 MrSum 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">