Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng Kết Đua Top Tháng 2 – Season 2

26-02-2021

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/02/2021 – 28/02/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 WeAreOne Set 380 Luck – 1 option tuỳ chọn

30 Hộp quà xanh dương

200 ngọc ước nguyện

200 ngọc tâm linh

2 BanDiCam Set 380 – 1 option tuỳ chọn

1 Ring 5 + 2 Option tự chọn

10 Hộp quà xanh dương

100 ngọc ước nguyện

100 ngọc tâm linh

3 Set Cấp 7 – Luck – 1 option tuỳ chọn

1 Ring + 1 Option tự chọn

50 ngọc ước nguyện

50 ngọc tâm linh

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/02/2021 đến 23h59 ngày 28/02/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 DongTa 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh + 15 Đá Tạo Hóa
2 Hong7Cong 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh + 5 Đá Tạo Hóa
3 BoGia 10 Ngọc Ước Nguyên + 10 Ngọc Tâm Linh

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Thợ Săn Hunt Dragon Baby

 

 

💝 Thời Gian : 05/02/2021 – 28/02/2021 lúc 23:59
💝 Sự kiện săn rồng con sẽ mở vào 21:10 server 19 hằng ngày tại Losttower 0
💝 Tiêu diệt 1 rồng sẽ nhận được một điểm tích lũy

 

TOP
Giải thưởng
1 SweetDream 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh + 15 Đá Tạo Hóa
2 ZzGaCh0izZ 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh + 5 Đá Tạo Hóa
3 CauAm 10 Ngọc Ước Nguyên + 10 Ngọc Tâm Linh

Anh Hùng Blood Castle

 

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/02/2020 – 28/02/2021 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 10: 25 14:25 18: 25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 SweetDream 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh + 15 Đá Tạo Hóa
2 Hong7Cong 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tm Linh + 5 Đá Tạo Hóa
3 ZzGaCh0izZ 10 Ngọc Ước Nguyên + 10 Ngọc Tâm Linh

 

 

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">