Trang Chủ > Sự Kiện >

Sự kiện: Nhân đôi kinh nghiệm – Đua top Chủng Tộc TPOINT

28-03-2020

Sự kiện: Nhân đôi kinh nghiệm – Đua top Chủng Tộc TPOINT

1. Nhân đôi kinh nghiệm

 

Nội dung:

 

 • Nhân đôi kinh nghiệm toàn máy chủ Cuồng Phong
 • Thời gian: 0:00 đến 23:59 ngày 29/03

 

2. Đua top Chủng Tộc TPOINT

 

 • Thời gian: 14:00 đến 22:00 ngày 29/03
 • YÊU CẦU: PHẢI MAX RESET ĐỂ MỞ MỤC TPOINT NHÂN VẬT
 • Khi MAX RESET đúng 14:00 mục TPOINT sẽ xuất hiện
 • Mỗi lần thực hiện TPOINT sẽ giốg 1 lần reset – mỗi lần sẽ được tính điểm vào BXH đua top TPOINT
 • Các nhân vật có số điểm cao nhất mỗi tộc sẽ nhận được quà
 • Hãy sử dụng TEAM PARTY EXP để làm ưu thế đua top – hướng dẫn: http://forum.muhanoixua.vn/threads/2261-Ra-M%E1%BA%AFt-T%C3%ADnh-N%C4%83ng-Party-C%E1%BB%99ng-H%C6%B0%E1%BB%9Fng

 

Event_01.png

 


HƯỚNG DẪN TPOINT: 

 

 • Điều kiện: Bắt buộc Max Reset ngày
 • Đủ lerver yêu cầu tại TPOINT sẽ có thể thực hiện đổi TPOINT
 • Đổi nhân vật và thoát game
 • Truy cập web: TRUY CẬP NHANH – Đua top TPOINT
 • Ấn Thực hiện đua top TPOINT
 • Sau khi thực hiện nhật vật sẽ trở về 10LV, tiếp tục train để tiếp tục thực hiện đua top TPOINT

 

 • Với mỗi lần ấn THỰC HIỆN sẽ cho 1 số điểm cố định
 • Thực hiện đua top VIP sẽ được cao điểm hơn
 • Mỗi lần thực hiện sẽ được cộng dồn điểm và tính điểm tại BXH TPOINT
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">