Trang Chủ > Sự Kiện >

Chuỗi sự kiện tháng Thiên Sứ – 14:00 17/7

09-07-2021

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 17/07/2021 – 31/07/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 5.000.000 Gcent
150 Ngọc Ước Nguyện – 150 Ngọc Tâm Linh
30 BKHC
20 Ngọc Luck
2 3.000.000 Gcent
100 Ngọc Ước Nguyện – 100 Ngọc Tâm Linh
20 BKHC
10 Ngọc Luck
3 2.000.000 Gcent
70 Ngọc Ước Nguyện – 70 Ngọc Tâm Linh
10 BKHC
5 Ngọc Luck

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 17/07/2021 đến 23h59 ngày 31/07/2021
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 Thú nuôi VIP 4 dòng + 9 < loại có thể nâng cấp lên 15 >
100 Đá Tạo Hóa
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
2 Thú nuôi VIP 4 dòng + 7 < loại có thể nâng cấp lên 15 >
50 Đá Tạo Hóa
20 BKHC
20 Ngọc Tỉ Lệ
3 Thú nuôi VIP 4 dòng + 3 < loại có thể nâng cấp lên 15 >
30 Đá Tạo Hóa
10 BKHC
10 Ngọc Tỉ Lệ
4 – 10 Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 13 >
10 Đá Tạo Hóa
10 Ngọc Tỉ Lệ

 

Thợ Săn Master

 

💝 Từ 0h ngày 17/07/2021 đến 23h59 ngày 31/07/2021

💝 Master Points sẽ có 3 TOP trao cho 3 nhân vật có số điểm cao nhất BXH

💝 Max Master 300 Cấp Độ

 

TOP
Giải thưởng
1 500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 17/07/2021 đến 23h59 ngày 31/07/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Từ 0h ngày 17/7/2021 đến 23h59 ngày 31/7/2021
💝 Thỏ ngọc : 21:10 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP
Giải thưởng
1 500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

 

Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái

 

💝 Từ 0h ngày 17/07/2021 đến 23h59 ngày 31/07/2021
💝 Summer Event : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP
Giải thưởng
1 500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 8 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 17/07/2021 – 31/01/2020 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP:8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">