Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết chuỗi sự kiện tháng 8 – Season 6

04-08-2020

 

 

 

ATLANS

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 QuyenLuc
 • Set Socket – luck – 5 socket chưa khảm < socket 1 >
 • 1 vũ khí luck – 5 socket chưa khảm < socket 1 >
  3 NNT LV 5 tùy chọn
 • 150 Ngọc Ước Nguyện
 • 5 box rồng
2 PkClear
 • Set Socket – 5 socket chưa khảm < socket 1 >
 • 1 vũ khí luck – 4 socket chưa khảm < socket 1 >
 • 1 NNT LV 5 tùy chọn
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
 • 3 box rồng
3 DarkNess
 • Set Socket – luck – 3 socket chưa khảm < socket 1 >
 • 1 vũ khí luck – 3 socket chưa khảm < socket 1 >
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 1 box rồng

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 DxLuffy
 • 1 Lông vũ Condor
  1 Hộp quà Rồng
  30 Ngọc ước Nguyện
  1 siêu wing 3 trải nghiệm 3 ngày
2 cAiGivAy
 • 1 Hộp quà Rồng
 • 1 Linh hồn Condor
 • 20 Ngọc ước Nguyện
3 Teemo
 • 1 Hộp quà Rồng
 • 1 Linh hồn Condor
 • 10 Ngọc ước Nguyện


💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/08/2020 – 31/08/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 18:25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 zIChim
 • 1 Lông vũ Condor
  1 Hộp quà Rồng
  30 Ngọc ước Nguyện
  1 siêu wing 3 trải nghiệm 3 ngày
2 DangCapSo1
 • 1 Hộp quà Rồng
 • 1 Linh hồn Condor
 • 20 Ngọc ước Nguyện
3 SharkRF
 • 1 Hộp quà Rồng
 • 1 Linh hồn Condor
 • 10 Ngọc ước Nguyện

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 05/08 – 31/08 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
💝 Top tính khi đạt 10.000 điểm trở lên

 

TOP
Giải thưởng
1 UyenVuXe
 • 3.000.000 Gcent
 • 3 Lông vũ Condor
 • 5 Box quà Rồng
 • 20 Hộp quà Xanh
2 Heniken
 • 2.000.000 Gcent
 • 1 Lông vũ Condor
 • 3 Box quà Rồng
 • 15 Hộp quà Xanh
3 DauGau
 • 1.000.000 Gcent
 • 1 Linh hồn Condor
 • 1 Box quà Rồng
 • 10 Hộp quà Xanh

 

 

LORENCIA

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 AloneMan
 • 5 NNT LV 5 tùy chọn
 • 150 Ngọc Ước Nguyện
 • 50 Đá tạo hóa
 • 5 box rồng
2 ahihi
 • 3 NNT LV 5 tùy chọn
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
 • 30 Đá tạo hóa
 • 3 box rồng
3 SADDDDDD
 • 2 NNT LV 5 tùy chọn
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 10 Đá tạo hóa
 • 1 box rồng

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 SuperCup 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
30 ngọc ước nguyện
1 siêu wing 3 trải nghiệm 3 ngày
2 SimSonPK 1 Lông vũ Condor
10 ngọc ước nguyện10 đá tạo hóa
3 OneHitRF 1 Lông vũ Condor

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 18:25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 1m69 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
30 ngọc ước nguyện
1 siêu wing 3 trải nghiệm 3 ngày
2 Shind 1 Lông vũ Condor
10 ngọc ước nguyện
3 zzDamTaczz 1 Lông vũ Condor

 

 

 

 

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">