Trang Chủ > Sự Kiện >

Chuỗi sự kiện tháng 8 – Cuồng Phong

04-08-2020

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 1 wing 2 + 13 luck 1 option tùy chọn
30 hộp quà đỏ
200 ngọc ước nguyện
200 ngọc tâm linh
2 1 wing 2 + 13 luck

10 hộp quà đỏ
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh

3 1 wing 2 + 13
1 ring +6 2 option tự chọn

70 ngọc ước nguyện
70 ngọc tâm linh

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/08/2020 đến 23h59 ngày 16/08/2020
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản – đều kiện nhận giải tối thiểu là 5.000.000 Gcent

 

TOP
Giải thưởng
1 Set 380 – Luck – 2 option tự chọn 13
2 Set 380 – Luck – 2 option tự chọn
3 Set 380 – luck – 1 option tự chọn

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/08/2020 đến 23h59 ngày 31/08/2020
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 1 hộp quà Rồng
3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh
2 2 Box ring pen
20 ngọc ước nguyện
20 ngọc tâm linh
3 1 box ring pen
10 ngọc ước nguyện
10 ngọc tâm linh


💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/08/2020 – 31/08/2018 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP : 18:25 20:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 1 hộp quà Rồng

3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh

2 2 box ring pen

20 ngọc ước nguyện
20 ngọc tâm linh

3 1 box ring pen

10 ngọc ước nguyện
10 ngọc tâm linh

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 05/08 – 31/08 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất – điểm tối thiểu nhận giải là 10.000 điểm

 

TOP
Giải thưởng
1 2 Lông vũ
1 hộp quà rồng
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh
10 box ring pen
3.000.000 Gcent
2 1 Lông vũ
1 hộp quà rồng
50 ngọc ước nguyện
50 ngọc tâm linh
5 box ring pen
2.000.000 Gcent
3 3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh
1.000.000 Gcent

 

Anh Hùng Golden Dragon Baby

 

💝 Thời Gian : 0h00 05/08/2020 – 31/08/2020 23:59
💝 Địa điểm: Lostower 0 – sub 20 lúc 21:10 hằng ngày
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 1 hộp quà RỒNG

3 box ring pen
30 ngọc ước nguyện
30 ngọc tâm linh

2 2 box ring pen

20 ngọc ước nguyện
20 ngọc tâm linh

3 1 box ring pen

10 ngọc ước nguyện
10 ngọc tâm linh

Đua top chủng tộc TPOINT

 

💝 Thời Gian: 13:00 16/08/2020 đến 21:00 16/08/2020
💝 Đúng 13:00 ngày 16/08 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top

💝 3 nhân vật có số điểm cao nhất event sẽ đạt giải

 

 

TOP
Giải thưởng
Top 1 1 vũ khí 380 luck 1 option tùy chọn
Top 2 1.000.000 Gcent
Top 3 500.000 Gcent

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">