Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết sự kiện tháng 1 – Season 6

01-02-2021

 

 

HUYẾT LONG

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

 

TOP
Giải thưởng
1 FreeDom Set socket 1 – Luck – 5 socket – chưa khảm

150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
50 ĐÁ TẠO HÓA
10 NGỌC LUCK
3.000 PC POINT

2 zHaNamz Set socket 1 – Luck – 4 socket – chưa khảm
100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
30 ĐÁ TẠO HÓA
5 NGỌC LUCK
2000 PC POINT
3 AE1Nha Set socket 1 – 4 socket – chưa khảm
10 ĐÁ TẠO HÓA
50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN
1000 PC POINT

 

 

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/01/2021 đến 23h59 ngày 31/01/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 CaVeXinh 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 ongtrum5 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 BaKeRy 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Summer : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt Lồng Đèn Ma Quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất
💝 Từ 0h ngày 05/01/2021 đến 23h59 ngày 31/01/2021

 

TOP
Giải thưởng
1 GiaCuaBan 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 Arold 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 FINESTDL 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 14:25 18:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 Harley 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
2 VinaGold 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 Harold 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

Hợp Lực Guild

 

💝 Thời gian: 05/01 – 31/01 23:59
💝 Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
💝 Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
💝 Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
💝 Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
💝 Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
💝 Top tính khi đạt 10.000 điểm trở lên

 

TOP
Giải thưởng
1 TiTan 1 Lông vũ + 1 LH Condor + 3.000.000 GCENT + 1.500 PCP + 30 Đá tạo hóa
2 minishop 1 Lông vũ Condor + 2.000.000 GCENT + 1.000 PCP + 10 Đá tạo hóa
3 LeuuLeuu 2 HỘP VŨ KHÍ GAION + 1.000.000 GCENT + 5 Đá tạo hóa

 

LORENCIA

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 AloneMan
 • Wing 3 Luck – 2 option tự chọn
 • 1 Siêu wing 30 ngày
 • 150 Ngọc Ước Nguyện
  100 Đá tạo Hóa
 • 5 box rồng
2 VaoMaHup
 • Wing 3 – 2 option tự chọn
 • 1 Siêu wing 20 ngày
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
  70 Đá Tạo Hóa
 • 3 box rồng
3 DuaTopG
 • Wing 3 Luck – 1 option tự chọn
 • 1 Siêu wing 10 ngày
  50 Đá Tạo Hóa
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 1 box rồng

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 05/01/2021 đến 23h59 ngày 31/01/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
MaSatMU 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
AhihiRF 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
BOSSMUVN 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 7 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 05/01/2021 – 31/01/2021 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 14:25 18:25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
ZzThanMazZ 1 Lông vũ Condor
1 Linh hồn Condor
20 Đá tạo hóa
wvwwwwvvv 1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
wvvvwwvvwv 1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">