Trang Chủ > Sự Kiện >

Tổng kết chuỗi sự kiện Season 6

17-01-2021

 

 

 

HUYẾT LONG

 

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/01/2021 đến 23h59 ngày 17/01/2021
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
VIITaminO Wing 3 – Luck – 2 option tự chọn
2 Wing 3 – Luck – 1 option tự chọn
3 Wing 3 – Luck

 

 

Đua top TPOINT

 

💝 Thời Gian: 14:00 17/01/2021 đến 22:00 17/01/2021
💝 Đúng 14:00 ngày 17/12 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
💝 3 nhân vật có số điểm TPOINT cao nhất sẽ nhận quà

 

TOP
Giải thưởng
VinaGold 1 Vũ khí socket 1 – Luck – 2 option – 5 socket chưa khảm
ThanhKaKa 1.000.000 Gcent
Nguyen 500.000 Gcent

LORENCIA

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/01/2021 đến 23h59 ngày 17/01/2021
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 5.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
MRRWICK Wing 3 Luck – 3 option tự chọn < hàng độc >
DungLe Wing 3 Luck – 2 option tự chọn
CELINK Wing 3 Luck – 1 option tự chọn

Đua top TPOINT

 

💝 Thời Gian: 14:00 17/01/2021 đến 22:00 17/01/2021
💝 Đúng 14:00 ngày 17/12 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
💝 Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
💝 TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
💝 Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
💝 3 nhân vật đạt số điểm cao nhất sẽ dành giải thưởng

 

TOP
Giải thưởng
zTiTan 2 NNT LV 5 tùy chọn
wvwvwvwwv 1.000.000 Gcent
ZzThanMazZ 500.000 Gcent

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">