Hướng Dẫn Chơi Game

Xem thêm

Bảng Xếp Hạng

# Nhân vật Resets/Relifes
1 1KiepPro 80/0
2 CayThue 80/0
3 HinhSu 80/0
4 ChipELF 80/0
5 DK1102 80/0
6 Dark1002 80/0
7 MrBOM 80/0
8 NgucXamRog 80/0
9 ChapCaSv 80/0
10 DatMaSuTo 80/0