Hướng Dẫn Chơi Game

Xem thêm

Bảng Xếp Hạng

# Nhân vật Resets/Relifes
1 ThienQuyen 548/0
2 MrTran 546/0
3 TrongNghia 546/0
4 Hope 386/0
5 MoiRaTu 369/0
6 Lamborgini 351/0
7 TinaNguyen 348/0
8 GeneraliVN 324/0
9 MrNghiaPK 322/0
10 SoHi 305/0