Tắt Toàn Bộ Tính Năng Webshop Không Bán
Soul Và Vé Sự Kiện (Toàn Bộ Vật Phẩm Phải
Tự Tìm Kiếm Trong Game)
Tắt Nạp Thẻ Nhận Hộp Quà Ngày Tháng và
Tích Lủy Nạp
Auto Ingame Chuẩn Season 2.0
Tính năng mới Tìm Kiếm Tổ Đội Thông Minh
Cường Hóa Sức Mạnh Ring & Pedant
Reset Nhân Vật Ingame
Chợ Trời Ingame