Tin tức

Thông báo: BIG UPDATE Season 6

18-08-2019

Trải qua 2 tuần thử nghiệm và cân đối, BQT xin gửi bản cập nhập mới nhất tháng 8/2019. Mọi thay đổi sẽ được áp dụng cụ thể như sau:

Thời gian cập nhập: Dự kiến sẽ bảo trì trong ngày 19 hoặc 20 - Giờ giấc cụ thể sẽ có thông báo sau

Cập nhập chung toàn season 6 • * Cho phép đồ socket thường có thể cộng hưởng lên exl
 • * Cho phép đồ thần thường có thể cộng hưởng lên exl
 • * Cho phép cộng hưởng được di chuyển dòng socket - gộp socket tối đa 5 socket
 • * Fix sự cố khi xoay DTH, DTLCC ...


Máy chủ Noria • * Dời sự kiện nhện về 19:30


Máy chủ Lorencia • * Cập nhật sự kiện sky: 13:00 hằng ngày sub 1
 • * Cập nhập sự kiện nhện: Drop thêm item socket thường - random socket 1 đến 5
 • * Cập nhập sự kiện Medusa: Drop thêm item socket thường - random 1 đến 5
 • * Cập nhập sự kiện Kundun: Drop thêm item socekt thường - random 1 đến 5
 • * Cập nhập map vua: Tiến hành drop đồ thần - khuôn 5
 • * Tăng tỉ lệ drop Erohim -...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Thông báo: BIG UPDATE Season 6


Đầu trang