Tin tức

Tổng kết sự kiện đua top Tháng 9 - MU Hà Nội Xưa

20-09-2019  • Thời Gian : 06/09/2019 - 20/09/2019 23:59
  • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
  • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
  • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
  • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent

  • Thời Gian : 06/09/2019 - 20/09/2019 23:59
  • Top vua nạp sẽ lấy 3 nhân vật ở BXH có số tiền nạp nhiều nhất
  • Lưu Ý : đợt cập nhật cuối cùng 23:55

Đua Top Vua NạpGiải Thưởng ChungGiải Thưởng Vũ Khí
Top 1 - 1STBuonDOPedant + 9 + 1 OptionWing 2 + Luck + MNL
100 Ngọc Ước Nguyện
50 Đá tạo Hóa
Top 2 - BeliPedant + 9 + 1 OptionWing 2 + Luck
30 Ngọc Ước Nguyện
20 Đá tạo Hóa
Top 3 - TheOnePedant + 9 + 1 OptionWing...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng kết sự kiện đua top Tháng 9 - MU Hà Nội Xưa


Đầu trang