Tin tức

Sáp nhập máy chủ Thần Long - Ma Thuật

17-04-2019
Lời mở đầu:

Trải qua nhiều thăng trầm với phiên bản season II, MU Hà Nội Xưa vẫn luôn cố gắng duy trì và phát triển phiên bản này. Để anh em có sân chơi đông đảo và vui vẻ hơn, BQT quyết định sáp nhập 2 máy chủ về 1 mái nhà chung. Để từ đây ae cùng sân chơi, cùng sự kiện, cùng đồng hành tại MU Hà Nội Xưa

Nội dung:
  • Tất cá tài khoản tại máy chủ Thần Long sẽ được sáp nhập về Ma Thuât
  • Về reset: BQT sẽ huỷ bỏ toàn bộ relife tại server - TOP 1 Thần Long sau sáp nhập sẽ chênh lệch cao hơn TOP 1 Ma Thuật 10 reset
  • Từ số Reset của TOP 1 Thần Long sẽ thay đổi số reset của các top dưới tại Thần Long khi sáp nhập vào Ma Thuât
  • Tất cả đồ đạc và nhân vật sẽ được di chuyển về Ma Thuât


Thời gian:
  • Thời gian chính thức sáp nhập: 22/04 đến 24/04
  • Sau thời gian này sẽ đóng Thần Long và không thể sáp nhâp


Cách di chuyển server:
  • Các nhân vật bên Thần Long hãy tạo tài khoản và nhân vật tương ứng tại Ma Thuật
  • Sau đó khai báo tài khoản của cả Thần Long và tài khoản mới tại Ma Thuật
  • Sau khi chuyển, tài khoản tại Thần Long sẽ bị khoá
  • Sau ngày 24/4 không thể truy cập máy chủ Thần Long


Đăng kí sáp nhập:Vì vậy, BQT xin thông báo để anh em chuẩn bị về 1 mái nhà chung. Xin cảm...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Sáp nhập máy chủ Thần Long - Ma Thuật


Đầu trang