Tin tức

Khai mở KUNDUN - Tháp Tinh Luyện

25-09-2019
1. Kundun Event  • Thời gian: 1/10/2019 21:30
  • Địa điểm: Map Kalima 7 - sub 8 EVENT
  • Kundun sẽ hồi sinh sau 24h bị tiêu diệt
  • Phần thưởng: Đồ thần, item hoàn hảo cấp cao....


2. Tháp tinh luyện:  • Thời gian: 1/10/2019
  • Địa điểm: Kanturu 3
  • Yêu cầu: Nhẫn đi vào tháp tinh luyện
  • Phần thưởng: Item hoàn hảo cấp cao, ring pen hoàn hảo ...
  • Tháp tinh luyện Đá Nguyên Thủy: Tỉ lệ thành công Đá Tạo Hóa:...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Khai mở KUNDUN - Tháp Tinh Luyện


Đầu trang