Tin tức

Khai Mở Chức Năng DPOINT - Dragon Point

07-04-2019Khai Mở Chức Năng Mới D-POINT( Dragon Point )


Video Hướng Dẫn :

Làm thế nào để có được điểm DPOINT ? Mọi người có thể sử dụng vũ khí rồng để đổi điểm DPoint này, Thực hiện tại NPC DOI_DPOINT Devias 222 39 . Mổi một Vũ Khí Rồng sẽ có tỷ lệ quy đổi random 100~200 DPOINT xem Video để rỏ hơn nhé mọi người . Khi tích đủ số điểm qua DPOINT SHOP bên cạnh để mua vật phẩm

Vũ Khí Nào Có Thể Đổi Được DPOINT : Kiếm Rồng , Gậy Rồng , Trượng Rồng , Gậy Thiên Nữ , Nỏ Rồng , Chùy King

DPOINT dùng để làm gì? : Điểm DPOINT dùng để mua những vật phẩm trân quý có trong DPOINT SHOP ngay tại NPC DPONT_SHOP Devias 224 40

Shop DPOINT bán những gì ? : Hộp Vũ Khí Rồng , Hộp Ring Pen , Lông Vũ , Huy Hiệu Hoàng...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Khai Mở Chức Năng DPOINT - Dragon Point


Đầu trang