Tin tức

Bảo trì toàn bộ hệ thống MU Hà Nội Xưa

24-08-2019





Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ, MUHANOIXUA xin thông báo bảo trì máy chủ Lorencia. BQT MU HNX xin thông báo lịch trình bảo trì như sau:



  • Thời gian: Từ 22h00 đến 24h00 ngày 24/08
  • Nội dung:




  1. Bảo trì theo lịch từ phía cung cấp dịch vụ
  2. Máy chủ bảo trì: Toàn bộ cụm máy chủ Season 2 và Season 6


Trong thời gian bảo trì không thể truy cập game. BQT sẽ thông báo sau khi có thể truy cập...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Bảo trì toàn bộ hệ thống MU Hà Nội Xưa


Đầu trang