Tin tức

Bảo trì máy chủ Thần Long và Noria vì sự cố VDC

02-11-2018

Do sự cố đột xuất từ VDC, máy chủ không thể truy cập. BQT xin thông báo bảo trì máy chủ để xử lý sự cố. Nội dung bảo trì:

  • Thời gian: Kéo dài đến 15h45 ngày 2/11
  • Nội dung: Bảo trì sửa lỗi từ phía VDC
  • Sự cố từ phía VDC vui long chờ khắc phục


Trong thời gian bảo trì không thể truy cập game. BQT sẽ thông báo sau khi có thể truy cập...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Bảo trì máy chủ Thần Long và Noria vì sự cố VDC


Đầu trang