Tin tức

Bảo trì máy chủ Season 2: Thần Long - Ma Thuật

23-01-2019
BQT xin thông báo bảo trì đột xuất ngày 23/1/2019 như sau

  • Thời gian: 11h00 đến 11h10 ngày 23/01
  • Nội dung: Cập nhật Antihack mới, khắc phục tình trạng diss ở 1 số nv gặp phải


Trong thời gian bảo trì không thể truy cập game. BQT sẽ thông báo sau khi có thể truy cập...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Bảo trì máy chủ Season 2: Thần Long - Ma Thuật


Đầu trang