Sự kiện

Tổng Kết Sự Kiện Top All Tháng 7 LORENCIA

14-07-2016

Cập nhập lúc: 12:00 AM 14/07/2016 ( 5 phút cập nhập 1 lần )
Tất cả


#
Nhân vật
RL
RS
LV
Point
PointVIP
Điểm UT
Lớp nhân vật
DGT
Reset cuối


1LeeNguyen13162694697201DarkLord11:10:47 17/0613/07 23:50:42
21XichVoMom1315400479390207DarkLord13/07 18:54:17
3Bueno1315400474950126Soul Master13/07...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng Kết Sự Kiện Top All Tháng 7 LORENCIA


Đầu trang