Sự kiện

Tổng kết sự kiện Lorencia 2 - Tháng 7

31-07-2019SỰ KIỆN II : << VINH DANH BANG HỘI >>

- Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
- Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
- Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
- Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

THỜI GIAN : 29/06/2019 - 31/07/2019 23:59


TOPGiải Thưởng Items
1 - TheBOSSWING 2 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN + 200 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 200 NGỌC TÂM LINH + 50 HỘP QUÀ ĐỎ + 5 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1.000 PC POINT
2 - SaiGonKWING 2 + LUCK + 100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 100 NGỌC TÂM LINH + 20 HỘP QUÀ ĐỎ + 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 500 PC POINT
3 - BacNinhVŨ KHÍ RỒNG + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN + 50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 50 NGỌC TÂM LINH + 10 HỘP QUÀ ĐỎ + 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 500 PC POINT


SỰ KIỆN IV : << MASTER POINTS >>

- Master Points sẽ có 3 TOP trao cho 3 nhân vật có số điểm cao nhất BXH

- Max Master 300 Cấp Độ

THỜI GIAN : 29/06/2019 - 31/07/2019 23:59


TOPGiải Thưởng Items
1 - AnhDay1 LÔNG VŨ + 70 BLESS + 30 HỘP QUÀ ĐỎ + 500.000 GCENT
2 - Cave9Kiep50 BLESS + 20 HỘP QUÀ ĐỎ + 200.000 GCENT
3 - Soraka20 BLESS + 10 HỘP QUÀ ĐỎ + 100K GCENT


SỰ KIỆN V : << THỢ SĂN BOSS >>

- Trong thời gian đua top tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng


- Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp


- 3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 29/06/2019 - 31/07/2019 23:59


TOPGiải Thưởng Items
1 - Fanh1 LÔNG VŨ + 70 BLESS + 30 HỘP QUÀ ĐỎ + 500.000 GCENT
2 - Daedaf50 BLESS + 20 HỘP QUÀ ĐỎ + 200.000 GCENT
3 - Phuong9320 BLESS + 10 HỘP QUÀ ĐỎ + 100K GCENTSỰ KIỆN VI : <>

- Blood Master tại server 20 khung giờ 18:25 20:25 22:25

- Điểm Tử Chiến Blood sẽ được cập nhật vào BXH

- Tử Chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood Master đó

- 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 29/06/2019 - 31/07/2019 23:59


TOPGiải Thưởng Items
1 - SieuGa1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 70 BLESS + 500.000 GCENT
2 - GoAway1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 40 BLESS + 200.000 GCENT
3 - TomFord1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 20 BLESS + 100.000 GCENTSỰ KIỆN VII : << HỢP LỰC GUILD >>

- Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực GUILD sẽ mở ra
- Sau khi hợp lực điểm GUILD sẽ được tích lên BXH Hợp Lực
- Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
- Số Point sau khi hợp lực sẽ bằng với số Point Reset trước đó
- Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất

PHẦN THƯỜNG SẼ TRAO CHO CHỦ GUILD

THỜI GIAN : 29/06/2019 - 31/07/2019 23:59
TOPGiải Thưởng Items
1 - LangSon4 LÔNG VŨ + 3 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 3.000.000 GCENT
2 - SaiGonK2 LÔNG VŨ + 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 2.000.000 GCENT
3 - TEAMNGAO2 LÔNG VŨ + 1.000.000...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng kết sự kiện Lorencia 2 - Tháng 7


Đầu trang