Sự kiện

Tổng Kết Sự Kiện Hợp Nhất Máy Chủ

06-08-2016

Dark Wizark


#
Nhân vật
RL
RS
LV
Point
PointVIP
Điểm UT
Lớp nhân vật
DGT
Reset cuối1KiepTrauBo2823593949907Soul Master06/08 13:09:41
2SieuGa2823363936100Soul Master06/08 13:09:41


Dark Knight


#
Nhân vật
RL
RS
LV
Point
PointVIP
Điểm UT
Lớp nhân vật
DGT
Reset cuối1BKNguyen2823843965101Blade Knight06/08 12:35:17
2seiya2822983877502Blade Knight06/08 13:59:22


Cập nhập lúc: 02:09 PM 06/08/2016 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

ELF


#
Nhân vật
RL
RS
LV
Point
PointVIP
Điểm UT
Lớp nhân vật
DGT
Reset cuối1ZinZin282379-25806011Muse Elf06/08 12:46:58
2ELFBUFF282343-2625200Muse Elf06/08 13:00:25Magic Gladiator


#
Nhân vật
RL
RS
LV
Point
PointVIP
Điểm UT
Lớp nhân vật
DGT
Reset cuối1MGCoCaPro2823363971400Magic Gladiator06/08 13:24:18
2huymin2823323968601Magic Gladiator06/08 13:55:50


Cập nhập lúc: 02:06 PM 06/08/2016 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

DarkLord


#
Nhân vật
RL
RS
LV
Point
PointVIP
Điểm UT
Lớp nhân vật
DGT
Reset cuối

11XichVoMom2823603985900DarkLord06/08 13:39:37
2BeYen281400401390286DarkLord06/08...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng Kết Sự Kiện Hợp Nhất Máy Chủ


Đầu trang