Sự kiện

Tổng kết sự kiện đua top tháng 9 - Season 6

30-09-2019

Chuỗi sự kiện tháng 9 - Lorencia

 • Thời Gian : 01/09/2019 - 30/09/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild


OSS • Thời Gian : 0:00 06/09/2019 - 30/09/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


 • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK summer sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được Summer sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 06/09/2019 - 30/09/2019
 • Summer Event : 20:00 Server 19 hoặc 20TOPGiải Thưởng Items
1 - Heartless10 hộp quà xanh
50 Ngọc Tâm Linh
5 Đá Hộ Mệnh
2 - KINGOF5 hộp quà xanh
20 Ngọc Tâm Linh
2 Đá Hộ Mệnh
3 - Leona113 hộp quà xanh
10 Ngọc Tâm Linh
1 Đá Hộ MệnhChuỗi sự kiện tháng 9 - Noria

 • Thời Gian : 01/09/2019 - 30/09/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 • Yêu cầu: Điểm GP tối thiểu 2500 điểm


Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng kết sự kiện đua top tháng 9 - Season 6


Đầu trang