Sự kiện

Tổng kết sự kiện đua top Bang Hội tháng 6

11-06-2016

Tổng kết sự kiện đua top Bang Hội tháng 6
Lấy theo lúc 23h59 BXH như trên.
BXH Bang Hội cập nhật 1h 1lần nên các bạn chú ý điều này.
Giải thưởng theo Big Event tháng 6 đã trao giải cho các chủ Guild có trong BXH trên.
Kèm theo đó là sẽ cộng 300.000 Vpoint cho 2 bang hội
Army HeRo.
Và nên nhớ BXH cập nhật 1h 1 lần và BQT sẽ chỉ lấy theo...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng kết sự kiện đua top Bang Hội tháng 6


Đầu trang