Sự kiện

Tổng kết đua top Bang Hội

15-05-2016

Tổng Kết Đệ Nhất Bang Hội
ĐUA TOP ĐỆ NHẤT BANG HỘI

Phần Thưởng

Top 1150.000 VPOINT
40 BLESS
40 SOUL
Top 2100.000 VPOINT
30 BLESS
30 SOUL
Top 350.000 VPOINT
20 BLESS
20 SOUL
Lưu ý:
1 Guild chỉ tối đa 30 thành viên, nếu quá sẽ bị loại khỏi danh sách đua top Bang Hội
TOP Guil sẽ tính theo
Tổng Số Rs của Thành viênMẫu đăng ký nhận giải:
Tên nhân vật:.................
Giải được...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Tổng kết đua top Bang Hội


Đầu trang