Sự kiện

Sự kiện Tích luỹ may mắn

06-04-2019

TÍCH LUỸ MAY MẮN


1. Thời gian:
0:00 07/4 đến 23:59 14/4

2. Nội dung:

Quà nạp liên tục 7 ngày:


  • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
  • Nếu các chiến binh tham gia muôn 1 ngày 2 ngày 3 ngày đều không thể tham gia < phả đúng ngày mở SK >
  • Nếu bỏ qua 1 ngày trong 7 ngày sẽ bị reset về mốc ngày 1 và không thể tham gia lại
  • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thườngThảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Sự kiện Tích luỹ may mắn


Đầu trang