Sự kiện

Khai mở tính năng: Hoán đổi may mắn

06-03-2019Chào các bạn, để cho thị trường sôi động và tiêu phí những vẫn phẩm cần thiết, BQT ra mắt tính năng Hoán Đổi May Mắn tại máy chủ Lorencia. Để có những phần quà, các bạn hãy gom các nguyên liệu để có thể hoán đổi. Sau đây là thông tin Hoán đổi chi tiết

CÁC ITEM HOÁN ĐỔIChaosNgọc sáng tạoHợp thànhTỉ lệ
10Mảnh vỡ áo giáp
100%
01Bảo hộ nữ thần
100%
11Mảnh sừng
100%Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu: • + 20 mảnh vỡ áo giáp
 • + 20 bảo hộ nữ thần
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  - Tỉ lệ thành công: 70%.

  - Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.

  - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.  Bước 2: Tạo Sừng Gãy
  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

  - Chọn mục "Kết hợp bình thường".

  - Nguyên liệu: • + 5 mảnh sừng
 • + 10 nanh sói
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  - Tỉ lệ thành công: 50%.

  - Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.

  - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

  - Chọn mục "Kết hợp bình thường".

  - Nguyên liệu: • + 1 sừng gãy
 • + 3 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  - Tỉ lệ thành công: 30%.

  - Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.

  - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến...
 • Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

  Khai mở tính năng: Hoán đổi may mắn


  Đầu trang