Sự kiện

Chuỗi sự kiện tháng 8 - Noria

03-08-2019

  • Thời gian: 0:00 04/08/2019 - 15/08/2019 23:59
  • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
  • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thường
  • Ngày nạp lần đầu sẽ tính là ngày nạp đầu, 2 ngày tiếp theo sẽ là ngày 2 và 3Đầu trang