Sự kiện

Chuỗi sự kiện tháng 10 - SeaSon 6

03-10-2019Chuỗi sự kiện tháng 10 - Lorencia

 • Thời Gian : 01/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

OSS


 • Thời Gian : 0:00 06/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng
 • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK summer sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được Summer sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 06/10/2019 - 31/10/2019
 • Summer Event : 20:00 Server 19 hoặc 20
TOPGiải Thưởng Items
15 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
22 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc tâm linh
31 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linhTÍCH LŨY MAY MẮN
Chuỗi sự kiện tháng 9 - NoriaTÍCH LŨY MAY MẮN
Đầu trang