Sự kiện

Đua top Chủng Tộc - TPOINT - Hướng dẫn đua top

14-04-2019

1. ĐUA TOP

2. Hướng dẫn tham gia:
 • Điều kiện: Bắt buộc Max Reset ngày
 • Đủ lerver yêu cầu tại TPOINT sẽ có thể thực hiện đổi TPOINT
 • Đổi nhân vật và thoát game
 • Truy cập web: Mục Event - Đua top TPOINT
 • Ấn Thực hiện đua top TPOINT
 • Sau khi thực hiện nhật vật sẽ trở về 10LV, tiếp tục train để tiếp tục thực hiện đua top TPOINT


  Với mỗi lần ấn THỰC HIỆN sẽ cho 1 số điểm cố định
  Thực hiện đua top VIP sẽ được cao điểm hơn
  Mỗi lần thực hiện sẽ được cộng dồn điểm và tính điểm tại BXH...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Đua top Chủng Tộc - TPOINT - Hướng dẫn đua top


Đầu trang