Sự kiện

Đua top Alpha Test - Nhận triệu Gcent

04-03-2019

Thông Tin Máy Chủ Thử Nghiệm  • 200 Reset
  • 65.000 Points
  • 2.000.000.000 Zen
  • 5.000.000 Wcoin
  • 5.000.000 Gcent
  • 1.00.00 PCP


Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm

Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA
Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA
Thưởng 65.000 Point + 2 tỷ zen
Thời Gian : 14:00 12/03/2019 - 23:59 15/03/2019


Đua Top Thử NghiệmGiải Thưởng
TOP 1500.000 Gcent
TOP 2250.000 Gcent
TOP 3100.000 Gcent
Thợ Golbin Tài Hoa

Thời Gian : 14:00 12/03/2019 - 23:59...

Thảo luận thêm tại diễn đàn về chủ để này?

Đua top Alpha Test - Nhận triệu Gcent


Đầu trang