Hướng dẫn

Khảm Dòng Thuộc Tính Vào Vật Phẩm

17-07-2018

Ngọc Cường Hóa 2 Dòng - Hoàn Hảo Hóa Trang Bị
Kể từ bây giờ bạn có thể khảm thêm 1 dòng tính năng vào trang bị và vũ khí bằng ngọc Cường Hóa 2 Dòng
MU Hà Nội Xưa chỉ rớt Items 1 dòng thuộc tính từ hộp box Kundun và Bosss
Làm thế nào để kiếm ngọc
Phúc lợi tháng
Sự kiện guild
Dung hợp vật phẩm
Kundun


Tên Item
Tính Năng
Ghi chúHình Ảnh
Jewel Of ExcellentTăng thêm 1 Option cho đồ Exl
(Tối đa 2 option)


 • Chỉ sử dụng cho Item Excellent < 2 Option
 • Option nhận được ngẫu nhiên cho trang bị 2 dòng thuộc tính sau 5% Phản Hồi, 4% Giảm Sát Thương
 • Option nhận được ngẫn nhiên cho vũ khí 3 dòng thuộc tính sau 10% Sát Thương Hoàn Hảo, 2% Sát Thương, 20/Cấp Độ Sát Thương
 • Tỷ lệ 25%
 • Thất bại mất luôn Items ! có thể dùng bùa Chaos để giữ item khi xoay
 • Không thể sử dụng cho Ring,Pen,Wing
 • Điều kiện Item thấp nhất +9 và cao nhất + 13Dung Hợp - Ngọc Cường Hóa
VIDEO HƯỚNG DẪN:


* Nguyên liệu: • Ngọc sáng tạo: 5 viên
 • Ngọc hỗn nguyên: 1 viên
 • Lông vũ: 1 chiếc
 • Nơi sử dụng: Golbin - Noria sub 1
 • Sử dụng lệnh: /xoayngoc

 • Tỉ lệ 100% thành công ngọc


Cường Hóa Vật Phẩm - 2 Dòng Thuộc Tính • Ngọc sáng tạo: 5 viên
 • Ngọc hỗn nguyên: 1 viên
 • Ngọc tính năng: 1 viên
 • Nơi sử dụng: Golbin - Noria sub 1
 • Sử dụng lệnh: /xoaydo
 • Tỉ lệ 30%
 • Hiện chưa sử dụng được cho wing - khiên - ring pen
 • Áp dụng với đồ +4 trở lên

VIDEO HƯỚNG DẪN: